Zastrzeżenie i prywatność

Bezpieczeństwo danych klientów jest dla nas najważniejsze. Przekazywane przez klienta dane osobowe umożliwiające jego identyfikację są bezpiecznie przechowywane z zachowaniem poufności oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką prywatności, która określa zbierane przez nas dane osobowe o użytkowniku podczas kontaktu z nami oraz sposoby wykorzystania danych klienta.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe klienta przez nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, w tym szyfrujemy dane klienta według obowiązujących standardów branżowych.

Jeżeli klient otrzymał (lub wybrał) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony, klient odpowiada za zachowanie hasła w poufności. Nie prosimy o udostępnianie hasła komukolwiek.

Wystarczy spojrzeć w jedno miejsce, aby dowiedzieć się wszystkiego o tym, jak Cleanfilter zbiera i przetwarza informacje osobowe klienta.

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej polityce zostaną ujęte na tej stronie, a klient zostanie o nich powiadomiony e-mailem (o ile dotyczy).

Kim jesteśmy?

Jak wskazano w regulaminie strona jest prowadzona przez UAB Klimtera. Siedziba UAB Klimtera mieści się pod adresem A.Gostauto 8, 01108 Wilno, Litwa, numer ewidencyjny: 305573925. VAT: LT100013271319. UAB Klimtera jest administratorem danych w odniesieniu do informacji zbieranych od klienta podczas przeglądania Strony i zakupu produktów. W razie pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych lub niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem info@cleanfilter.eu.

Informacje o kliencie, które możemy zbierać

Podczas rejestracji użytkownika na naszej Stronie, zakupu produktu lub kontaktu z firmą zbieramy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, informacje dotyczące logowania i płatności.

Podczas przeglądania Strony, niezależnie od rejestrowania się na niej, zakupu produktu, zapisywania się do otrzymywania powiadomień zbieramy informacje o użytkowniku takie jak lokalizacja, język, adres IP, termin odwiedzenia Strony, sposób dotarcia na Stronę, miejsca odwiedzone na Stronie, obejrzane strony, czas spędzony na przeglądaniu poszczególnych podstron, zakupione produkty oraz przeglądarka (jeżeli dotyczy) i urządzenie wykorzystane do odwiedzenia Strony.

Podczas kontaktu telefonicznego połączenia mogą być nagrywane na potrzeby jakość, szkolenia i bezpieczeństwa. Połączenia mogą być również monitorowane bez zgody w następujących sytuacjach: jako dowód transakcji handlowej; do zapobiegania lub wykrywania przestępstw.

Klient potwierdza, że nie zgłasza sprzeciwu wobec wykorzystywania przez firmę danych osobowych do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz potwierdza, że nie uznaje ani nie będzie uznawał żadnego z tych celów jako naruszenie jego praw wynikających z Ustawy z 2003 r. o prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE).

Jak możemy wykorzystywać dane osobowe?

Dane osobowe klienta możemy wykorzystywać na następujące sposoby:

 • w celu realizacji zamówienia – potrzebujemy danych klienta, danych do kontaktu i informacji o płatności, aby móc zawrzeć umowę z klientem i nie możemy tego zrobić bez tych informacji;
 • aby informować klienta o podobnych produktach i usługach lub o produktach i usługach, o informacje o których poprosi klient – za pośrednictwem e-maila lub innych środków cyfrowych (w zależności od wyboru klienta), w tym w mediach społecznościowych;
 • w celu realizacji usług zamówionych przez klienta;
 • w celu rejestracji na Stronie (jeżeli obejmuje to utworzenie konta, wykorzystujemy dane osobowe klienta do utrzymania i aktualizacji konta (np. zmiana adresu lub zmiana preferencji marketingowych);
 • w celu zarządzania Stroną;
 • w celu analizowania i poprawiania użycia naszej Strony, w tym sposobu, w jaki klient nawiguje po Stronie;
 • w celu pomiarów i analiz naszych reklam;
 • w celu przesyłania sugestii i zaleceń dla klienta, innych użytkowników naszej Strony o produktach, które mogą zainteresować klienta lub ich;
 • w celu utrzymania kontaktu z klientem w odniesieniu do preferencji marketingowych;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony;
 • w celu realizacji płatności i zapobiegania oszustwom w transakcjach (możemy przekazywać dane klienta podmiotowi zewnętrznemu realizującemu te funkcje).

Przetwarzamy te dane po udzieleniu nam zgody na ich wykorzystywanie, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, podjęcia kroków na życzenie klienta przez zawarciem umowy, kiedy wymaga tego od nas prawo lub w celu dochodzenia naszych uzasadnionych interesów, jeżeli klienty i interesy klienta tego nie uniemożliwiają, np. w celu przekazania odpowiedniego marketingu i utrzymania naszych usług.

Jak długo przechowujemy dane klienta?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych klienta w żadnym celu przez okres dłuższy niż konieczny i zachowamy jedynie ważne informacje osobiste niezbędne w odniesieniu do celu.

Dane osobowe podane przez klienta przy rejestracji konta na naszej Stronie przechowujemy do czasu, kiedy istnieje konto.

W przypadku kontaktu klienta z nami zachowujemy te szczegóły tak długo, jak to konieczne do rozwiązania zapytania oraz przez krótki okres po zamknięciu zapytania.

Przy dokonaniu zakupu przez naszą Stronę zachowamy pewne, ograniczone dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres korespondencyjny do czasu, gdy klient poprosi nas o zaktualizowanie lub usunięcie tych danych w celu przekazywania nowych i istniejących użytkowników naszym stowarzyszonym reklamodawcom. Informacje o transakcji zachowujemy przez okres wymagany w świetle prawa. Informacje dotyczące historii przeglądania strony zachowujemy przez podobny okres.

Jeżeli mamy taki obowiązek prawny lub jest to zasadnie konieczne do spełnienia obowiązków ustawowych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania regulaminu możemy również zachować część danych osobowych przez ograniczony czas nawet po zamknięciu konta przez klienta.

Jak możemy udostępniać dane osobowe klienta?

Dane osobowe klienta możemy udostępniać:

 • Naszym dostawcom i podwykonawcom;
 • Dostawcom usługi wyszukiwania i analityki sieciowej.

Płatności w sklepie internetowym są przetwarzane za pomocą platformy makecommerce.lt, którą zarządza Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Estonia, nr rejestracyjny: 12268475), więc Twoje dane osobowe są wymagane do realizacji i potwierdzenia płatności zostanie przeniesiony do Maksekeskus AS.

Dane osobowe klienta możemy również ujawnić, jeżeli wymaga tego od nas prawo w związku z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstwa, w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw lub jeżeli uznamy, że otrzymaliśmy ważne żądanie ujawnienia. Obejmuje to wymianę informacji z innymi podmiotami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

Nasza Strona może od czasu do czasu zawierać odnośniki do i z stron podmiotów trzecich. Jeżeli klient przejdzie na odnośnik takiej strony, proszę pamiętać, że strony te dysponują własną polityką prywatności, a my nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za takie polityki. Proszę zapoznać się z takimi politykami przed przekazaniem jakichkolwiek informacji na takich stronach.

Gdzie przechowujemy dane osobowe klienta?

Zbierane od klienta dane mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników zatrudnionych poza EOG, którzy pracują dla nas lub jednego z naszych dostawców. W takim przypadku przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w takim kraju zostały zatwierdzone jako odpowiednie przez Komisję Europejską lub wprowadzono inne zabezpieczenia.

Prawa klienta

Klient ma prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Klient może skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania zaznaczając odpowiednie pola na formularzach służących nam do zbierania danych, kliknięcie na przycisk „wypisz” w wiadomości otrzymanej od nas lub kontaktując się pod adresem info@cleanfilter.eu.

Jeżeli klient wyraził zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie.

Jeżeli posiadane przez nas informacje są niedokładne lub niekompletne, klient może nas powiadomić w celu ich poprawienia lub uzupełnienia.

Klient ma również prawo, z pewnymi wyjątkami, do uzyskania kopii dotyczących go danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Jeżeli klient postanowi skorzystać z tego prawa, w niektórych przypadkach żądanie dostępu może podlegać opłacie na pokrycie naszych kosztów udostępnienia takich danych z posiadanymi przez nas informacjami o użytkowniku.

Od 25 maja 2018 roku w przypadku skarg na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych klient może wnieść o ograniczenie wykorzystania jego danych osobowych po rozwiązaniu jego skargi. W niektórych sytuacjach klient może wnieść o usunięcie danych osobowych w razie wycofania zgody, braku dalszej konieczności do wykorzystania przez nas jego danych osobowych, sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych klienta oraz kiedy nie będziemy mieli podstaw do dalszego ich wykorzystywania lub jeżeli nie przetwarzaliśmy danych osobowych klienta zgodnie z naszymi obowiązkami.

W celu skorzystania z tych praw lub w razie pytań lub uwag dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych prosimy o kontakt po adresem e-mail: info@cleanfilter.eu.

Shopping Cart
×

Scroll to Top