lägg till moms ta bort moms
fit to EN ISO 16890 standard

Den nya EN ISO-standarden 16890

MER PRECIS FILTERKLASSIFICERING

Från och med juli 2018 ersätter ISO-standarden EN 16890 för filter och filtrering den tidigare EN 779. Den viktigaste skillnaden mellan standarderna är att ISO-standarden EN 16890 kräver testning av filtreringsgraden för ett bredare spektrum av partiklar, vilket ger mer information om filtreringsgraden för partiklar av olika storlekar.

Eftersom det inte går att jämföra de två filterklassificeringarna direkt med varandra tillhandahåller ventilationsföretagen olika jämförelsetabeller. Nedan presenterar vi de vanligaste.

Våra filter har testats enligt den nya ISO-standarden EN 16890:

  • G4-filter motsvarar grovfilter 65 %.
  • M5-filter ‒ ePM 10 55 %.
  • F7-filter uppnådde högsta möjliga filtreringsgrad ‒ ePM 1 70 %.

I våra F7-filter fastnar det mer än 70 procent av de mest hälsovådliga partiklarna av storleken < 1 µm!

×

En rättvis prissättning av luftfilter av hög kvalitet är kärnan i vår verksamhet. Höga försäljningsvolymer och direktförsäljningskanaler gör det möjligt att erbjuda låga priser. Fram till slutet av denna månad händelse bättre priser för Komfovent filter med koden "September24" Avvisa