lägg till moms ta bort moms
clean filter guy friendly
smog poluted air

Vi tillbringar mer än 90 procent av våra liv i lokaler. Därför är ett hälsosamt inneklimat en grundläggande rättighet för oss alla. Omkring 20 procent av den europeiska befolkningen lider av astma eller årstidsallergier, och enligt Eurovent gav låg kvalitet på omgivningsluften upphov till högre sjuklighet i mer än 70 procent av fallen.
Ventilationssystem med ett effektivt luftfilter som valts för rätt omgivningsförhållanden förbättrar luftkvaliteten avsevärt och ger en hälsosam miljö för vardagliga aktiviteter.
Vi har åtagit oss att öka tillgängligheten till högkvalitativa filter för luftbehandlingsenheter genom att erbjuda tidseffektiva, lättillgängliga och kostnadseffektiva alternativ till OEM-produkter. För att kunna erbjuda högkvalitativa filter har vi nära samarbeten med små och medelstora tillverkare i EU-länder. Därför motsvarar eller överstiger våra filter OEM-filter i fråga om filtreringsgrad och energieffektivitet.

×

Varför betala mer? Rätt pris för kvalitetsfilter! Testat i Tyskland enligt EN 16890 Avvisa